1+1 Iemand meenemen die nog nooit eerder deelnam aan Netwerkers online? Inschrijven = 1 extra inschrijver gratis. Vraag je gratis code voor die 2e inschrijver aan via info@netwerkers.be Schema 19:00 al welkom 19:15 Telkens inspiratiestukjes uit het boek, met daarna sparren in break-out rooms 21:30 babbels voor wie nog wil blijven. Plaats online, vanuit uw kot, met Zoom. Je ontvangt de Zoomlink de dag zelf. Prijzen Betaal per keer of met een beurtenkaart.